Alternative Benennungen

de
  • Aquakultur­erzeugung
  • Erzeugung in Aquakulturbetrieben
  • Erzeugung von Aquakulturprodukten
  • Fischerzeugung in Aquakultur
  • Fischproduktion in Aquakultur
  • Produktion in Aquakultur
  • Produktion von Aquakulturerzeugnissen
en
  • aquaculture production

Oberbegriffe