Zeitangabe

Zeitpunkt
2014-07-17

Alternative Labels

en
de

Zugewiesene Kollektionen

Beziehungen zu anderen Ontologien

Close Matches

Exact Matches

Related Matches

Broader Matches

Narrower Matches

Ort der Ereignisse

Definitionen

de

Der australische Senat beschloss am 17. Juli 2014 die Abschaffung der CO2-Steuer.

en

The carbon tax was repealed by the Australian senate on 17 July 2014.

Änderungsangaben

Exportangabe

sns:source
sns
sns:topic
t-19926bef_14747d9ceef_67fa
dct:date
2016-11-21