Sprache

de

Wortart

Substantiv (das)

Wortstamm

Bauproduktengesetz

Schreibweisen

Bauproduktengesetz, Bauproduktengesetze, Bauproduktengesetzen, Bauproduktengesetzes

Definitionen

Verwendungsangaben

Zusammengesetzt aus

Zusammengesetzt in

Redaktionelle Anmerkungen

Textanalysefunktion

Benennung mit Textanalysefunktion

Übersetzungsstatus

Übersetzung geprüft

Quellenangaben

Änderungsangaben

de
dct:creator
foba
dct:modified
2009-11-20
de
dct:creator
foba
dct:created
2009-11-20

Exportangaben

de
sns:source
aDisBMS
sns:thsisn
656328
dct:date
2016-05-06
de
sns:source
aDisBMS
sns:wlisn
6542487
dct:date
2016-05-06