Sprache

de

Wortart

Wortstamm

Verpackungsverwertung

Schreibweisen

Verpackungsverwertung, Verpackungsverwertungen

Bevorzugtes Label von

Alternatives Label von

Verstecktes Label von

Übersetzungen

Zusammengesetzt aus

Zusammengesetzt in

Verwendungsangaben

Redaktionelle Anmerkung

de

BK-Syn

Textanalysefunktion

Benennung mit Textanalysefunktion

Übersetzungsstatus

Übersetzung geprüft

Definitionen

Quellenangaben

Änderungsangaben

de
dct:creator
foba
dct:modified
2004-09-21
de
dct:creator
foba
dct:created
2004-09-21

Exportangaben

de
sns:source
aDisBMS
sns:thsisn
602647
dct:date
2016-05-06
de
sns:source
aDisBMS
sns:wlisn
5993885
dct:date
2016-05-06